Sanasto

Olemme koostaneet tänne sanaston, jossa kerromme selkeästi, mitä käyttämämme termit tarkoittavat.

Sanasto

Asiakas

Vähintään 18-vuotias luonnollinen henkilö, joka on tehnyt St1:n kanssa tämän sopimuksen. 15 vuotta täyttänyt vajaavaltainen voi itse tehdä Sopimuksen niistä varoista ja siten käyttää palvelua niiden varojen osalta, joista hänellä on lainsäädännön perusteella oikeus määrätä.

Erämaksuluotto

St1:n asiakkaalle myöntämä, maksupalveluun liittyvää kertaluotto, joka maksetaan takaisin useassa maksuerässä. Luotto on hyödykesidonnainen kuluttajaluotto, joka on voimassa ennalta sovitun määräajan eikä sisällä luottolimiittiä. Luotto myönnetään kulutushyödykkeen tai -hyödykkeiden hankkimista varten.

Etämaksaminen

Myyntitapa, jossa maksunsaaja vastaanottaa kortin tiedot sähköisen yhteyden välityksellä tilanteessa, jossa kortinhaltija ja kortti eivät ole fyysisesti läsnä, kuten verkkokaupassa ja puhelinmyynnissä.

Etäviestin

Puhelin, tietokone, televisio, posti, tietoverkko tai muu väline, jota voidaan käyttää kommunikointiin ja sopimuksen tekemiseen ilman että osapuolet ovat yhtä aikaa läsnä.

Euribor-korko

Euroalueen rahamarkkinoiden viitekorko. Euribor-koron suuruuteen vaikuttavat monet asiat, kuten Euroopan keskuspankin tekemät päätökset sekä yleiset rahamarkkinat. 3 kuukauden Euribor- korko lasketaan uudestaan joka kolmas kuukausi. 6 ja 12 kuukauden Euribor toimii samalla logiikalla.

Evästeet

Evästeellä tarkoitetaan pientä tiedostoa, jonka verkkosivu tallentaa laitteellesi, kun vierailet siellä. Evästeiden avulla verkkosivu tunnistaa sinut ja voi esimerkiksi näyttää sinulle suunnattua sisältöä. Evästeet ovat tavallisesti hyödyllisiä ja täysin harmittomia.

Identiteettivarkaus

Identiteettivarkaudella tarkoitetaan toisen henkilön tietojen, kuten nimen ja henkilötunnuksen tai korttien numeroiden ja tunnuslukujen käyttämistä rikollisiin tarkoituksiin. 

Itsepalvelukanava

Verkkosivu, älypuhelinsovellus tai muu vastaava käyttöliittymä, jonka avulla palvelua käytetään sähköisesti. Itsepalvelukanavan käyttö edellyttää toimivaa verkkoyhteyttä.

Kortinhaltija

Henkilö, jolle St1 on myöntänyt joko pääkortin tai rinnakkaiskortin.

Kortti tai Maksukortti

ks. St1 Maksukortti.

Korttiyhteisö

Mastercard tai muu korttiyhteisö.

Lasku

St1:n Asiakkaalle myöntämä maksuaika oston maksamiseksi.

Luottokustannukset

St1:n tiedossa olevien, luottosuhteen johdosta tilinhaltijan maksettavaksi tulevien korkojen, kulujen ja muiden maksujen yhteismäärää.

Luottosopimus

St1 voi myöntää asiakkaalle luoton liitettäväksi tiliin tai osana maksupalvelua. Luotto voi olla laskulla myönnetty maksuaika, tililuotto tai kertaluotto. Asiakas valitsee luottorajan tai luoton määrän etäviestimellä tai muutoin tehtävässä hakemuksessa. St1:n hyväksymä luottohakemus muodostaa luottosopimuksen asiakkaan ja St1:n välille.

Lähimaksuominaisuus

Korttiin liitettävä ominaisuus, jota käyttämällä maksutapahtuma hyväksytään viemällä kortti maksupäätteen lähelle. Tunnuslukua ei tarvitse näppäillä, kun maksutapahtuma hyväksytään lähimaksuominaisuutta käyttämällä. Lähimaksuominaisuus on merkitty Korttiin lähimaksuominaisuuden tunnuksella.

Maksunsaaja

Kauppias tai muu taho, joka ottaa vastaan Maksutapahtuman ja jonka saataville varat Maksutoimeksiannolla asetetaan.

Maksupalvelu

Maksujen välittämistä, Maksuvälineitä ja tili- sekä luottosopimuksia koskevat palvelut.

Maksupääte

Laite tai sovellus, jolla Maksuvälineen tiedot luetaan ja joka tallentaa Maksutapahtuman sekä välittää Maksutapahtuman tiedot toimitettavaksi edelleen St1:lle.

Maksutoimeksianto

Asiakkaan St1:lle antama määräys toteuttaa Maksutapahtuma.

Maksuväline

Kortti, virtuaalinen maksukortti, siru, sovellus tai muu maksuväline, jota voidaan käyttää Maksutoimeksiantojen antamiseen ja joka on liitetty Asiakkaan Tiliin Asiakkaan ja St1n välisen sopimuksen mukaisesti. Käytetään myös nimeä St1 Mastercard tai maksukortti.

Mastercard

Mastercard -yhtiötä tai sen kanssa samaan yritysryhmään kuuluvaa yhtiötä tai yhteisöä, joka kulloinkin toimii Mastercard-korttijärjestelmän ylläpitäjänä. St1 Maksukorttiin on liitetty Mastercard-ominaisuus.

Palveluun liitetty maksukortti

Luottolaitoksen tai muun liikkeellelaskijan myöntämä maksukortti, joka on liitetty osaksi palvelua St1:n kulloinkin määrittämällä tavalla.

Phising

Phisingillä eli tunnusten kalastelulla yritetään saada verkkopalveluiden tunnuslukuja, PIN-koodeja, luottokortin numeroa tai muita arkaluontoisia tietoja. Suhtaudu aina varauksella, jos sinulta kysellään näitä tietoja esimerkiksi sähköpostitse tai tekstiviestillä, etkä ole varma lähettäjästä.

Pääkortti tai päämaksuväline

St1 Maksutilin haltijalle myönnetty Maksukortti tai muu Maksuväline.

Pääsykoodi

Asiakkaan valitsema henkilökohtainen salainen numerosarja tai sormenjälkitunniste, jota käyttämällä Asiakas voi kirjautua palveluun, hyväksyä Itsepalvelukanavissa tehtävät Maksutapahtumat  ja asioida etäviestimen kautta asiakaspalvelun kanssa.

Rinnakkaiskortti tai rinnakkaismaksuväline

Maksukortti tai muu Maksuväline, jonka haltijaksi Asiakas on määritellyt toisen henkilön.

SEPA

SEPA (Single Euro Payment Area) on yhtenäinen euroalue, johon kuuluu 28 EU-maata ja 3 ETA-maata sekä Monaco ja Sveitsi.

St1 Asiakasohjelma

Palvelu, jonka avulla asiakas voi saada itselleen etuja, alennuksia ja ostamista helpottavia ratkaisuja ja palveluita. Palvelun sisältö on määritelty tarkemmin St1-asiakasohjelma- käyttöehdoissa. St1-maksukortti liitetään automaattisesti asiakasohjelmaan. Maksukorttiin on merkitty asiakasohjelman asiakkuusnumero.

St1 Maksukortti

St1:n myöntämä St1 Maksutiliin liitetty maksukortti, käytetään myös nimeä St1 Mastercard.

St1 Maksunappi 

Verkkomaksutapa, jolla voi maksaa St1: n ja sen yhteistyökumppaneiden verkkokaupoissa ostoksia ja palveluita tilisiirtona Tililtä tai korttimaksuna kortilta.

St1 Maksutili

Asiakkaan St1 tili. Tili on maksutili, jolta Asiakas tekee Maksutoimeksiantoja ja johon voidaan liittää Maksukortti  ja muita Maksuvälineitä sekä hakea luottorajaa. Tili ei ole luottolaitoksen talletustili eikä tili ole talletussuojan piirissä.

Tili

ks. St1 Maksutili

Tililuotto

St1:n asiakkaalle St1 Maksutiliin myöntämä luotto.

Todellinen vuosikorko

Korkoprosentti, joka saadaan laskemalla luottokustannukset vuosikorkona luoton määrälle lyhennykset huomioon ottaen.

Tunnusluku

St1:n Asiakkaalle luovuttama henkilökohtainen numerosarja, jota käyttämällä Asiakas voi hyväksyä Maksukortilla tehtävät Maksutapahtumat.

Turvaohje

St1:n Asiakkaan noudatettavaksi antamat Maksupalvelujen turvallista käyttämistä koskevat ohjeet.

Turvaraja

Kortille asetettava käteisnostoraja, ostoraja tai verkkomaksuraja tai maantieteellinen käyttöalue.

Vakoiluohjelma

Vakoiluohjelma on haittaohjelma, jonka tarkoitus on kerätä tietoa ohjelmaa suorittavasta tietokoneesta. Tietojen keräys tapahtuu ilman käyttäjän suostumusta ja usein vakoiluohjelma pysyy koneessa käyttäjän tietämättä. Tyypillisesti kerätyt tiedot välitetään toiselle taholla ja tarkoituksena on käyttää niitä rikollisiin tarkoituksiin.

Virus

Pieni tietokoneohjelma, jotka leviävät eri tavoilla netissä, sähköpostien välityksellä tai levyjen kautta koneesta toiseen. Viruksen lasketaan haittaohjelmiin ja niiden tavoite on häiritä tietokoneen toimintaa tai kerätä tietoja käyttäjästä.

Virustorjuntaohjelma

Virustorjuntaohjelmilla pyritään etsimään ja poistamaan järjestelmästä haittaohjelmia. Ne myös estävät haittaohjelmien päätymistä koneelle.

Yritys

St1:n lukuun toimiva yritys tai Kortin maksuvälineenä hyväksyvä yritys.

Korttiturvallisuus

Maksukortin turvallisuutta voi parantaa monin tavoin. Korttiturvallisuuteen voi parhaiten vaikuttaa käyttäjä itse olemalla huolellinen ja pysymällä valppaana.

Turvallinen verkkoasiointi

Teknologian kehittyessä yhä suurempi osa palveluista ja asioinnista muuttuu digitaaliseksi. Maksupalveluita ja maksukorttia voi käyttää turvallisesti myös verkossa, kunhan asioinnissa muistetaan sama huolellisuus kuin muuallakin.