Läheisen kuolema

-

LÄHEISEN KUOLEMA

St1 Finance saa virallisen tiedon maksutiliasiakkaan kuolemasta Väestörekisteristä. Perunkirjoitusta varten lähetämme pyynnöstä maksuttoman saldotodistuksen vainajan omaisuudesta, joka toimitetaan vainajan osoitteeseen. Vainajan asiakkuuden hoito edellyttää yksilöityä valtakirjaa. Vainajan asiakkuudesta ei voida keskustella ilman valtakirjaa.

Ennen perunkirjoitusta kuka tahansa kuolinpesän osakkaista voi maksaa vainajalle tulleita maksupalvelun liittyviä laskuja.