Laskutuksessa on teknisiä ongelmia, joiden johdosta asiakkaille on lähtenyt sama lasku tuplana. Maksathan vain toisen laskuista.

Vi har tekniska problem i faktureringen, vilket orsakade att vissa kunder har fått samma faktura två gånger. Vänligen betala endast en faktura.

Läheisen kuolema

-

LÄHEISEN KUOLEMA

St1 Finance saa virallisen tiedon maksutiliasiakkaan kuolemasta Väestörekisteristä. Perunkirjoitusta varten lähetämme pyynnöstä maksuttoman saldotodistuksen vainajan omaisuudesta, joka toimitetaan vainajan osoitteeseen. Vainajan asiakkuuden hoito edellyttää yksilöityä valtakirjaa. Vainajan asiakkuudesta ei voida keskustella ilman valtakirjaa.

Ennen perunkirjoitusta kuka tahansa kuolinpesän osakkaista voi maksaa vainajalle tulleita maksupalvelun liittyviä laskuja.