Laskutuksessa on teknisiä ongelmia, joiden johdosta asiakkaille on lähtenyt sama lasku tuplana. Maksathan vain toisen laskuista.

Vi har tekniska problem i faktureringen, vilket orsakade att vissa kunder har fått samma faktura två gånger. Vänligen betala endast en faktura.

Frågor angående säkerhet

Vi har samlat några av de vanligaste frågorna angående säkerhet här, så att du kan få svar möjligast enkelt.

Frågor angående säkerhet

Vad skall jag göra om mitt kort stulits eller förkommit?

Ring omedelbart till spärrtjänsten (tel. 0800 131 031 eller från utlandet: +358 800 131 031)

Vad skall jag göra om mina bankkoder stulits eller om jag glömt användarkoden/kodnumret?

Om ditt kodnummer, din användarkod eller dina nätbankskoder förkommit och du misstänker att de hamnat i fel händer, kontakta genast spärrtjänsten. Om du glömt dina koder kan du beställa nya koder genom att ringa kundtjänsten eller via nättjänsten.

Hur känner jag igen bluffmeddelanden?

  • Bluffmeddelandena innehåller ofta stavfel och de är skrivna på dålig svenska/finska. 

  • Bluffmeddelandena uppmanar ofta att uppge koder eller annan sensitiv information via e-post/nätsida. Som meddelandets avsändare uppges någon pålitlig aktör, t.ex. en bank.

  • Meddelandet innehåller ett erbjudande eller en lotterivinst, som är för bra för att vara sann

  • Meddelandets visuella uttryck avviker från varumärkets normala utseende

Hurudana frågor ställer ni mig?

Vi kan tänkas fråga efter ursprunget till dina tillgångar, möjliga politiska kopplingar till Finland eller utlandet, din ekonomiska situation eller en skriftlig redogörelse för din verksamhet. Frågorna kan inledningsvis uppfattas som väldigt personliga. Genom att svara på dem gör du ditt för att stöda arbetet mot brottsligheten och bär ditt samhällsansvar. Orsaken till att vi ställer dessa frågor beror på att betalningsinstitut och banker är skyldiga att känna sina kunder och uppfylla de krav som ställs av Lagen om penningtvätt. Alla frågor och svar behandlas konfidentiellt. 

Var kan jag få ytterligare information?

I problemsituationer, kontakta vår kundtjänst (0800 131 031). Vi har samlat allmänna frågor här, för att du möjligast enkelt skall kunna hitta svaret på din fråga.

Kortsäkerhet

Kortsäkerheten kan påverkas på många sätt. Användaren själv kan bäst påverka kortsäkerheten genom att agera omsorgsfullt och vaksamt.

Säker användning på nätet

Utvecklingen inom teknologin innebär att en allt större del av tjänsterna blir digitala. Betaltjänster och betalkort kan användas säkert även på nätet så länge man iakttar samma försiktighet som i övrigt.