St1 Applikationen och Danske Bank

-

St1 Applikationen och Danske Bank

Den starka identifieringen via Danske Bank ser inte rätt ut i St1 Applikationen.  Det är ändå möjligt att göra identifieringen via Danske Bank genom att följa dessa instruktioner:

1.   Välj Danske Bank som bank  för den starka identifieringen i St1 Applikationen.

2.  Danske Banks nätbank-ruta öppnas i St1 Applikationen. I nätbank-rutan syns endast två fält, av vilka det övre är din åttasiffriga användarkod (t.ex 12345678) och den nedre rutan är ditt fyrsiffriga kodnummer (t.ex 1234). Rutan kan väljas genom att vidröra rutans kant och skriva in siffrorna med användande av tangenterna. Slutligen väljer du gröna pilen från tangenterna och flyttar till följande ruta.

st1 ja danskebank kuva 1 sv

3.   Följande ruta i Danske Banks nätbank är identifieringen med hjälp av kodkortet. Rutan anger kodkortets säkerhetskods första sifferserie och i rutan bör inmatas säkerhetskodens andra sifferserie med hjälp av tangenterna, alldeles som man normalt gör i Danske Banks nätbank. Till slut väljer man gröna pilen från tangenterna.

st1 danske bank kuva 2

4.  Danske Bank ber dej till slut godkänna villkoren och fortsätta användandet av St1 Applikationen.