Laskutuksessa on teknisiä ongelmia, joiden johdosta asiakkaille on lähtenyt sama lasku tuplana. Maksathan vain toisen laskuista.

Vi har tekniska problem i faktureringen, vilket orsakade att vissa kunder har fått samma faktura två gånger. Vänligen betala endast en faktura.

Mobilbetalning

Mobilbetalning

Alla sådana betalningssätt där en mobiltelefon används som hjälpmedel vid betalningen benämns allmänt mobilbetalning.

Mobilbetalning är i dag ett rätt allmänt begrepp. Olika mobilapplikationer och tillämpningen av ny teknologi har skapat många nya sätt att använda telefonen i vardagen. Med mobilbetalning kan t.ex. avses kontaktlös betalning med hjälp av mobiltelefon, betalning av uppköp i nätbutik med hjälp av telefon eller betalning som utförs i en mobilapplikation.

Ofta förutsätter betalning i en applikation att kunden har sparat sina betalningsuppgifter i applikationen, varefter kortdebiteringen sker automatiskt då kunden betalar i tjänsten. I St1 Way-appen kan du t.ex. betala tankningen eller köpa en biltvätt med valt kort.

St1 Way-appen och mobiltankning

Du kan använda mobilbetalning i St1 Way-appen bl.a. då du tankar bilen eller köper biltvätt. Innan du bekräftar betalningen kan du välja t.ex. St1 Mastercard eller något annat betalkort som du anslutit till appen. Betalningen kan sedan bekräftas genom fingeravtrycksidentifiering eller med St1 ID. Härvid utförs betalningen med det betalningssätt du valt och debiteras med det kort du valt.

Apple Pay

En typ av mobilbetalning utgörs av s.k. wallet-tjänster, som exempelvis Apple Pay. Med Apple Pay kan du använda kontaktlös betalning med hjälp av en iPhone eller en Apple Watch i butiker, restauranger och övriga ställen som har en NFC-terminal för kontaktlös betalning. Dessutom underlättar Apple Pay betalningar i applikationer och nätbutiker som stöder funktionen då du enkelt kan bekräfta betalningarna med fingeravtrycksautentisering. En NFC-betalterminal känner du igen på bågsymbolen för kontaktlös betalning. Med St1 Way-appen kan du använda Apple Pay för att betala för tankning eller biltvätt.

Märk att Apple Pay går att använda endast med en iPhone SE eller nyare iPhone eller en Apple Watch. 

st1-app-download

LADDA NER ST1 WAY -APPEN

Betala enkelt med St1 Way-appen

St1 Way-appen är en enkel applikation för betalning. Du köper även biltvättar behändigt i applikationen.