Bekanta dig med våra priser

St1 Finance Betalkonto prislista

Kort

* Kortet har ingen månadssavgift ifall kunden använder kortet minst en gång i månaden på St1- och/eller Shellstationer, i annat fall 3 €/mån.
** Köp gjorda i annan valuta än i euro omvandlas till euro enligt Mastercard Currency Cross Rate-listans valutakurser, och på summan tillkommer max. 1,90 procent. Kursen fastställs enligt den dag då händelsen överförs från det mottagande kreditinstitutet till Mastercard.
*** 3 mån Euribor uppdateras första bankdagen i mars, juni, september och december. Negativ referensränta minskar den totala räntan.

Kortprislista

Kort

 

Ladda ner prislistan

Bekanta dig med vår prislista för tjänster.
St1 Mastercards funktioner utvecklas ständigt. Funktionerna nedan för vilka prisbeloppet anges i vår prislista är ännu inte tillgängliga.


• Överföring till kundens eget bankkonto
• Ändring av förfallodagen
• Återbetalningsplan

Vår kundservice assisterar dig gärna om du inte hittar den information du söker i prislistan.

st1-mastercard

ST1 MASTERCARD

Beställ ett internationellt betalningskort

Kortet kan användas för att betala vid alla Mastercard-märkta försäljningsställen och nätbutiker. Med St1 Mastercard betalkortet kan du göra kontantuttag i inhemska automater och i utlandet med Mastercard-märkta automater. Observera att du kan göra kontantuttag tre månader efter att ditt kundförhållande har börjat, förutsatt att du har följt betaltjänstens villkor.