Kortreklamationer eller begäran om utredning

Försök utreda saken med försäljaren

Försök alltid först utreda saken med försäljaren om:

 

 • ett kortköp har debiterats flera gånger. Be försäljaren kreditera felaktiga transaktioner

 • produkten du beställt ej har anlänt. Kontakta alltid först försäljaren

 • den erhållna produkten inte motsvarar vad du beställt eller är felaktig. Be försäljaren korrigera felet.

 • Du vill säga upp en tjänst med kontinuerliga debiteringar. Notera: det räcker inte med att reklamera endast debiteringen, du måste säga upp själva tjänsten.

 • det gäller ett elektroniskt avtal och försäljaren inte har försäkrat sig om att du godkänner betalningsansvaret och du vill häva köpet eller annullera beställningen i enlighet med konsumentskyddslagen

Om ärendet inte kan lösas med försäljaren, meddela St1 Finance omedelbart per telefon (0800 131 031 må-fre 8-18, spärrtjänst 24h). Gör sedan en reklamation till St1 Finance Oy. Ta till vara all information om kontakten till försäljaren och bifoga materialet till din reklamation.

Kom ihåg att:

 • biluthyrningsfirman kan enligt avtalet ha rätt till att debitera obetalda tankningar och böter i efterhand

 • hotellet har rätt att bl.a. debitera obetalda uppköp ur minibaren i efterhand. Alla hotellreserveringar som gjorts via internet kan inte nödvändigtvis avbokas och hotellet har rätt att för s.k. no-show debitera en summa som motsvarar kostnaden för en hotellnatt.

Begäran om utredning

Du kan begära en utredning om en korttransaktion eller göra en kortreklamation till St1 Finance Oy, om

 • kontoutdraget innehåller kortköp och/eller automatuttag, som du inte själv gjort

 • köp med kortet har debiterats flera gånger

 • du inte har erhållit varor/tjänster du beställt som du betalat med kortet

 • produkten du erhållit är felaktig eller trasig

I egenskap av utfärdare av betalkort ansvarar St1 Finance Oy i enlighet med Lagen om betaltjänster och betaltjänstvillkoren för missbruk av betalkortet. Om du betalat med St1 Mastercard betalkortet är dessutom St1 Finance Oy och föräljaren solidariskt ansvariga för att betalningen återbetalas i enlighet med konsumentskyddslagen.

 

Kom ihåg detta när du gör kortköp

Det är alltid skäl att läsa försäljarens tjänstevillkor omsorgsfullt. Så undviker du en situation där du förbinder dig till fortlöpande debiteringar. I samband med elektroniska avtal, t.ex. i nätbutiker, har konsumenten rätt att erhålla nödvändig lagstadgad information på ett tydligt sätt innan han godkänner transaktionen. Försäljaren bör också försäkra sig om att konsumenten förstår och godkänner den betalningsskyldighet som följer av beställningen. Om tjänsteleverantören inte i ett elektroniskt avtal har försäkrat sig om att konsumenten godkänner betalningsskyldigheten, har konsumenten rätt att häva köpet. Kunden bör dock alltid först rikta ett yrkande om hävande av köpet till försäljaren.

 

Hur fyller du i en kortreklamation?

Fyll i kortreklamationen omsorgsfullt. Skicka den ifyllda reklamationsblanketten utan dröjsmål till St1 Finance Oy, Tunnus 5021592, 00003 Vastauslähetys.

Om kortet stulits, gör även en brottsanmälan hos polisen personligen och bifoga en kopia på brottsanmälan till kortreklamationen. Meddela även St1 Finance Oy om misstanke om missbruk – om t.ex. kortuppgifterna råkat hamna i utomståendes händer.

För att vi skall kunna behandla din reklamation och bekräfta din rätt att reklamera är det viktigt att vi får tillräckligt med information om vad som skett. Fyll i blanketten omsorgsfullt och bifoga relevant material. Viktiga bilagor är bl.a.:

 • kvitton

 • orderbekräftelser

 • försäljarens tjänstevillkor

 • kopior av kontakter mellan dig och tjänsteleverantören

 • uppsägningsanmälningar

 • möjliga brottsanmälningar

Kom ihåg att själv spara en kopia av kortreklamationen med bilagor.

Bekanta dig med villkoren för betaltjänsten för ytterligare information, i synnerhet med punkten ’Kortinnehavarens plikter och skyldigheter’. Mer information får du av St1 Finance kundservice.

Ladda ner reklamationsblanketten här

Kortsäkerhet

Kortsäkerheten kan påverkas på många sätt. Användaren själv kan bäst påverka kortsäkerheten genom att agera omsorgsfullt och vaksamt.

Säker användning på nätet

Utvecklingen inom teknologin innebär att en allt större del av tjänsterna blir digitala. Betaltjänster och betalkort kan användas säkert även på nätet så länge man iakttar samma försiktighet som i övrigt.