Betalkonto

St1 Betalkonto

Som kund hos St1 Finance har du tillgång till en St1 Way-app med ett St1 Betalkonto, ett till kontot anslutet St1 Mastercard samt önskad kontokredit. St1 Betalkonto är ett konto, som du använder för att ge betalningsuppdrag. Till kontot kan anslutas ett betalkort och en kreditgräns. Läs mera om St1 Mastercard och fortgående kontokredit.  

Uppföljning av kontotransaktioner

Med St1 Way-appen kan du följa med transaktionerna på ditt St1 Betalkonto. I appen visas transaktionsuppgifterna köpdatum, köpställe och transaktionssumma. Om du upptäcker transaktioner på kontot som du inte har gjort, om en transaktion har debiterats flera gånger eller om transaktionen i övrigt är oklar, kontakta vår kundservice. Bekanta dig med hur du gör en kortreklamation här.