St1 Mastercard

Ansök om kort
Tankkaaja

Betalningssättsförmån för tankningar samt på varierande produkter

Aktuella förmåner 17.5.-13.6.2023

Som St1 Mastercard stamkund tankar du alltid förmånligare! I tillägg erbjuds du också övriga varierande penningvärda förmåner. Kom därför ihåg att visa och använda kortet vid kassan!
Betalningssättsförmån på bränsle -2,5 cent/l från St1- och Shellstationer.
HelmiSimpukka förmåner:

  • Kaffe och Berliner munk 4,50 €
  • French Dog eller Dubbel French Dog 1 € förmånligare
  • Semla 4,20 €
  • Bacon Dog 5,50 €
  • Ed och Gatorade 2 st. 5 €

5 skäl att välja St1 Mastercard

Förmånligare bilkörning? Ja tack! Som St1 Mastercard stamkund sparar du varje gång du tankar:  betalningssättsförmånen är alltid minst 0,5 cent per liter. Med St1 Mastercard njuter du också av andra varierande penningvärda förmåner – och bäst av allt, utan kontoskötselavgift.*

Ansök om kort med nätblanketten eller med St1 Way -appen, där du kan ta i bruk ditt kort genast, och ta del av förmånerna på över 400 St1- och Shellstationer samt HelmiSimpukka-restauranger i hemlandet!

5 skäl att välja St1 Mastercard:

1. Betalningssättsförmån på bränsle alltid minst -0,5 cent/l, nu -2,5 cent/l 
2. Fortgående förmåner på över 400 St1- och Shellstationer samt HelmiSimpukka-restauranger.
3. Upp till 45 dagar räntefri betalningstid och kontoskötselavgift 0 €/månad*
4. Möjlighet att betala och lyfta kontanter i hemlandet och utomlands.
5. Betala enkelt och säkert med Apple Pay

Vill du köra bekymmersfritt, välj St1 Mastercard – bilistens bästa vän.


*För St1 Mastercard -kortet debiteras ingen kontoskötselavgift år 2023. Normalt har St1 Mastercard ingen kontoskötselavgift, då du använder kortet minst en gång i månaden i St1 Way appen eller på en St1- eller Shellstation. I övrigt är kontoskötselavgiften 3 €/månad. För de månader du inte alls använder kortet debiteras heller ingen kontoskötselavgift. 

Ansök om St1 Mastercard med nätblanketten

Ansök om St1 Mastercard på nätet genom att inledningsvis fylla i dina personuppgifter på blanketten. Efter detta får du en verifieringskod i din e-post. Då du matat in koden på blanketten, kan du fortsätta att fylla i resten av uppgifterna och du får avtalet och villkoren i din e-post. Då du fyllt i blanketten ber vi dig till slut om en stark identifiering (bankkod eller Mobil ID) för att slutföra ansökan och försäkra oss om din identitet. Efter identifieringen får du ett beslut på nätet om din ansökan godkänts. Då ansökan godkänts kan du genast använda kortet med St1 Way -appen. Det lönar sig att ladda ner appen, eftersom den behövs om du gör uppköp på nätet. Ditt fysiska St1 Mastercard kort levereras till dig per post.

Ansök om St1 Mastercard med St1 Way -appen

Inled ansökan av St1 Mastercard genom att göra ett sök med namnet ”St1 Way” i den applikationsbutik som gäller för din telefon. Ladda ner appen, anslut dig till St1:s stamkundsprogram, registrera betalningstjänsten och ansök om kontokredit samt ett St1 Mastercard kort. Om godkänd ansökan får du ett meddelande i appen. Till appen ansluts ett betalkonto, en kontokredit samt ett betalkort, som du genast kan använda för t.ex. mobilbetalningar. Avtalet för betaltjänstens kontokredit, villkor, prislista, säkerhetsanvisning, samt europeiska standardiserade konsumentkredituppgifter skickar vi till den e-postadress du uppgett. Inom två veckor får du ditt fysiska kort samt en pinkod som separata försändelser per post. Läs mera om hur du blir kund.
 

Ett internationellt betalkort

St1 Mastercard är ett internationellt betalkort, som fungerar som betalningsmedel såväl i Finland som utomlands. Med kortet kan du betala på alla försäljningspunkter och nätbutiker, som är försedda med Mastercard-symbolen. Med St1 Mastercard kan du lyfta pengar i inhemska kontantautomater och i utlandet i automater försedda med Mastercard-symbolen. Avgifterna för kontantuttag hittar du i vår prislista. Observera att du kan göra kontantuttag tre månader efter att ditt kundförhållande har börjat, förutsatt att du har följt betaltjänstens villkor.

Ansök om St1 Mastercard

St1 Mastercard betalkortet ansöks via St1 Way-appen. Gör så här: ladda ner St1 Way-appen genom att söka på St1 Way i appbutiken. Anslut dig till St1 Kundprogrammet, registrera dig för betaltjänsten samt ansök om kontokredit och St1 Mastercard -betalkort. Då ansökan godkänts får du ett meddelande i appen. Ett betalkonto, önskad kontokredit samt ett betalkort som genast kan användas t.ex. för mobilbetalningar ansluts till appen. Till din e-post skickas avtalet om betaltjänstens kontokredit, villkoren, prislistan, säkerhetsanvisningen samt standardiserad europeisk konsumentkreditinformation. Det fysiska kortet och kodnumret sänds per post inom två veckor som separata försändelser. Här finner du anvisningar för hur du kan bli kund.

Kortegenskaper

St1 Mastercard har en egenskap för kontaktlös betalning, vilket innebär att betalningstransaktionen kan utföras utan att mata in kortets kodnummer. Kontaktlös betalning kan användas vid köp under 50€ genom att hålla upp kortet några centimeter från betalterminalen.  Betalterminalen avger en ljus- och ljudsignal när debiteringen lyckats. Egenskapen för kontaktlös betalning aktiveras då du gör ditt första köp med kortet.  Vid det första köpet bör du placera kortet i betalterminalen och godkänna köpet med ditt kodnummer. Efter detta kan du börja använda kontaktlös betalning. Här kan du läsa mer om kontaktlös betalning och hur säker den är.

St1 Mastercard kan anslutas till olika mobiltjänster, till exempel Apple Pay. Med hjälp av mobiltjänsterna kan du betala med kortet genom att använda telefonens NFC-egenskaper. Mobilbetalningar kan göras kontaktlöst även för belopp som överstiger 50€.

Ditt St1 Mastercard har en köp- och kontantuttagsgräns per dygn samt en gräns för köp på internet. Kortets geografiska användningsområde kan även begränsas. Utgångspunkten är att kortet gäller som betalningsmedel i hela världen, men du kan begränsa detta till att gälla endast i t.ex. Europa eller Finland. I St1 Way-appen kan du kontrollera vilka gränser som gäller. Om du vill ändra begränsningarna, kontakta vår kundservice. I ett senare skede kan du även ändra begränsningarna i St1 Way-appen. Läs mer om kortsäkerheten här.

Vem kan beviljas betaltjänst?

St1 Betalkonto, St1 Mastercard och till betalkontot ansluten kontokredit kan beviljas till en myndig person, som har en finsk personbeteckning och stadigvarande adress i Finland. Personen bör även ha ett mobilabbonemang, som är registrerat i Finland eller Sverige. Prepaid-abbonemang duger inte. Personen bör ytterligare ha i förhållande till önskad kontokredit tillräcklig inkomst och får inte ha registrerade betalningsanmärkningar.

Avtalet mellan kunden och St1 Finance uppstår då St1 Finance godkänner kundens ansökan. Vid uppgörande av avtalet skall kunden godkänna användarvillkoren för St1 Finance Oy:s betaltjänster, säkerhetsanvisningen, den standardiserade europeiska konsumentkreditinformationen samt prislistan. Avtalshelheten sänds till den e-postadress som kunden uppgett. 

St1 Finance förbehåller sig rätten att avslå kreditansökningar utan motivering. St1 Finance kan även begära tilläggsuppgifter av kunden innan krediten beviljas. Kund, som beviljats fortgående kontokredit är skyldig att meddela St1 Finance om förändringar i sin ekonomiska situation eller övriga uppgifter samt sörja för att kontaktuppgifterna är uppdaterade.

Effektiv årsränta

Till St1 Betalkontot anslutna kontokredits effektiva årsränta och det totala belopp som skall betalas beräknas utifrån antagandet att kreditbeloppet är 1 500 euro, kredittiden är ett år och att hela krediten har lyfts på en gång, kreditens ränta och kostnader samt arvoden hålls samma under hela kreditperioden och krediten återbetalas i 12 lika stora månatliga rater. Vid användning av St1 Mastercard kontokredit är räntan 3 mån euribor + 12 % och kontots förvaltningsavgift 3,0 €/mån. Med ovan nämnda antagen är den effektiva årsräntan 20,74 % och det totala beloppet som skall betalas 1 658,81 € och räntor och arvoden tillsammans 158,81 € (Euribor 3/2023). Ingen förvaltningsavgift debiteras då St1 Mastercard kontokredit används minst en gång under faktureringsperioden vid St1-/Shell-stationerna. I detta fall är den effektiva årsräntan 15,82 % och det totala beloppet som skall betalas 1 622,81 € och räntor och arvoden tillsammans 122,81 € (Euribor 3/2023).

Beställ en e-faktura via din internetbank

En e-faktura kan du beställa via din internetbank. St1 Mastercards e-faktura hittar du genom att söka på St1 Finance Oy i din internetbank. För att kunna registrera dig behöver du ditt referensnummer/e-fakturans ID som du hittar på din faktura. Om du vill ställa in fakturan på automatisk betalning, så att du alltid betalar fakturans totala belopp istället för det lägsta beloppet (10 %, eller 25 €), vänligen kontakta kundservice för att få hjälp med detta.