St1 Mastercard

Bästa förmåner för stamkunder

Som St1 stamkund och med St1 Mastercard får du betalningsförmån för varje tankad liter. Förmånen varierar tidvis, du får minst -0,5 cnt/l eller till och med -10 cnt/l betalningsförmån. Du får betalningsförmån på alla St1- och Shell-stationer och då du tankar mobilt. Alltid.

Betalningsförmån till slutet av året -3cnt/l

4.12.-1.1. Förmåner
I HelmiSimpukka hittar du hemmabakad munk och en liten kaffe för 2,5€ samt fyllda rågbröd -20%! Dessutom lunchbuffé billigare från HelmiSimpukka-restauranger. Förmånerna får du genom att visa kortet vid kassan.

Du kan börja använda kortet omedelbart

1. Ladda ner St1 Way-appen. 
2. Ansök om St1 Mastercard.
3. Utnyttja din förmån genast genom att uppvisa kortet i St1 Way-appen vid kassan.

St1 Mastercard

St1 Mastercard är även ett Kontantrabattkort
Kontoskötselavgift 0€/mån*
Upp till 45 dagar räntefri betalningstid
Betala i rater
Betala enkelt och säkert med Apple Pay
Betala din faktura enkelt med e-faktura

Anslut dig som stamkund och spara!

Anslut dig som stamkund hos St1 via St1 Way-appen: du får kreditbeslutet om ditt St1 Mastercard så gott som genast. Du kan utnyttja din förmån omedelbart på bemannande St1- och Shellstationer genom att uppvisa kortet i St1 Way-appen vid kassan. 

Som St1 stamkund och med St1 Mastercard får du betalningsförmån för varje tankad liter. Förmånen varierar tidvis, du får minst -0,5 cnt/l eller till och med -10 cnt/l betalningsförmån. Du får betalningsförmån på alla St1- och Shellstationer och då du tankar mobilt. Alltid.

Betalningsförmån till slutet av året -3 cnt/l!

*För St1 Mastercard uppbärs ingen månatlig skötselavgift, om du använder kortet minst en gång i månaden i appen eller på St1- eller Shellstationer. I annat fall är avgiften 3€/mån. Ifall du inte alls använder kortet under månaden uppbärs ingen skötselavgift.

st1-app

Ladda ner den kostnadsfria appen nu

St1 Way-appen är gratis och kan laddas ner från App Store och Google Play. Appen är tillgänglig på finska, engelska och svenska. Mobilbetalning fungerar till en början på alla obemannade St1 och Shell express stationer i Finland och senare också på alla bemannade stationer. St1 Way-appen fungerar med följande operativsystem: iOS 11 (iPhone 5S eller senare) och Android 5.0 eller senare.

Beställ en e-faktura via din internetbank

En e-faktura kan du beställa via din internetbank. St1 Mastercards e-faktura hittar du genom att söka på St1 Finance Oy i din internetbank. För att kunna registrera dig behöver du ditt referensnummer/e-fakturans ID som du hittar på din faktura. Om du vill ställa in fakturan på automatisk betalning, så att du alltid betalar fakturans totala belopp istället för det lägsta beloppet (10 %, eller 25 €), vänligen kontakta kundservice för att få hjälp med detta.

Varför ansöka om St1 Mastercard

Som medlem av St1 Kundprogrammet och innehavare av ett St1 Mastercard får du många varierande fördelar. Med St1 Way-appen är det enkelt och snabbt att ansöka om St1 Mastercard kortet. Vid en godkänd ansökan får du kortet direkt i bruk mobilt i St1 Way-appen. St1 Mastercard har ingen månadsavgift för aktiva St1- och Shellkunder.

Ett internationellt betalkort

St1 Mastercard är ett internationellt betalkort, som fungerar som betalningsmedel såväl i Finland som utomlands. Med kortet kan du betala på alla försäljningspunkter och nätbutiker, som är försedda med Mastercard-symbolen. Med St1 Mastercard kan du lyfta pengar i inhemska kontantautomater och i utlandet i automater försedda med Mastercard-symbolen. Avgifterna för kontantuttag hittar du i vår prislista. Observera att du kan göra kontantuttag tre månader efter att ditt kundförhållande har börjat, förutsatt att du har följt betaltjänstens villkor.

Ansök om St1 Mastercard

St1 Mastercard betalkortet ansöks via St1 Way-appen. Gör så här: ladda ner St1 Way-appen genom att söka på St1 Way i appbutiken. Anslut dig till St1 Kundprogrammet, registrera dig för betaltjänsten samt ansök om kontokredit och St1 Mastercard -betalkort. Då ansökan godkänts får du ett meddelande i appen. Ett betalkonto, önskad kontokredit samt ett betalkort som genast kan användas t.ex. för mobilbetalningar ansluts till appen. Till din e-post skickas avtalet om betaltjänstens kontokredit, villkoren, prislistan, säkerhetsanvisningen samt standardiserad europeisk konsumentkreditinformation. Det fysiska kortet och kodnumret sänds per post inom två veckor som separata försändelser. Här finner du anvisningar för hur du kan bli kund.

Kortegenskaper

St1 Mastercard har en egenskap för kontaktlös betalning, vilket innebär att betalningstransaktionen kan utföras utan att mata in kortets kodnummer. Kontaktlös betalning kan användas vid köp under 50€ genom att hålla upp kortet några centimeter från betalterminalen.  Betalterminalen avger en ljus- och ljudsignal när debiteringen lyckats. Egenskapen för kontaktlös betalning aktiveras då du gör ditt första köp med kortet.  Vid det första köpet bör du placera kortet i betalterminalen och godkänna köpet med ditt kodnummer. Efter detta kan du börja använda kontaktlös betalning. Här kan du läsa mer om kontaktlös betalning och hur säker den är.

St1 Mastercard kan anslutas till olika mobiltjänster, till exempel Apple Pay. Med hjälp av mobiltjänsterna kan du betala med kortet genom att använda telefonens NFC-egenskaper. Mobilbetalningar kan göras kontaktlöst även för belopp som överstiger 50€.

Ditt St1 Mastercard har en köp- och kontantuttagsgräns per dygn samt en gräns för köp på internet. Kortets geografiska användningsområde kan även begränsas. Utgångspunkten är att kortet gäller som betalningsmedel i hela världen, men du kan begränsa detta till att gälla endast i t.ex. Europa eller Finland. I St1 Way-appen kan du kontrollera vilka gränser som gäller. Om du vill ändra begränsningarna, kontakta vår kundservice. I ett senare skede kan du även ändra begränsningarna i St1 Way-appen. Läs mer om kortsäkerheten här.

Vem kan beviljas betaltjänst?

St1 Betalkonto, St1 Mastercard och till betalkontot ansluten kontokredit kan beviljas till en myndig person, som har en finsk personbeteckning och stadigvarande adress i Finland. Personen bör även ha ett mobilabbonemang, som är registrerat i Finland eller Sverige. Prepaid-abbonemang duger inte. Personen bör ytterligare ha i förhållande till önskad kontokredit tillräcklig inkomst och får inte ha registrerade betalningsanmärkningar.

Avtalet mellan kunden och St1 Finance uppstår då St1 Finance godkänner kundens ansökan. Vid uppgörande av avtalet skall kunden godkänna användarvillkoren för St1 Finance Oy:s betaltjänster, säkerhetsanvisningen, den standardiserade europeiska konsumentkreditinformationen samt prislistan. Avtalshelheten sänds till den e-postadress som kunden uppgett. 

St1 Finance förbehåller sig rätten att avslå kreditansökningar utan motivering. St1 Finance kan även begära tilläggsuppgifter av kunden innan krediten beviljas. Kund, som beviljats fortgående kontokredit är skyldig att meddela St1 Finance om förändringar i sin ekonomiska situation eller övriga uppgifter samt sörja för att kontaktuppgifterna är uppdaterade.

Effektiv årsränta

Till St1 Betalkontot anslutna kontokredits effektiva årsränta och det totala belopp som skall betalas beräknas utifrån antagandet att kreditbeloppet är 1 500 euro, kredittiden är ett år och att hela krediten har lyfts på en gång, kreditens ränta och kostnader samt arvoden hålls samma under hela kreditperioden och krediten återbetalas i 12 lika stora månatliga rater. Vid användning av St1 Mastercard kontokredit är räntan 3 mån euribor + 12 % och kontots förvaltningsavgift 3,0 €/mån. Med ovan nämnda antagen är den effektiva årsräntan 17,17% och det totala beloppet som skall betalas 1632,67 € och räntor och arvoden tillsammans 132,67 € (Euribor 03/2019). Ingen förvaltningsavgift debiteras då St1 Mastercard kontokredit används minst en gång under faktureringsperioden vid St1-/Shell-stationerna. I detta fall är den effektiva årsräntan 12,34% och det totala beloppet som skall betalas 1596,67 € och räntor och arvoden tillsammans 96,67 € (Euribor 03/2019).

st1-app-download

LADDA NER ST1 WAY -APPEN

Betala enkelt med St1 Way-appen

St1 Way-appen är en enkel applikation för betalning. Med St1 Way-appen kan du ansöka om St1 Finance betaltjänst, kontokredit och om ett St1 Mastercard betalkort.