St1 Mastercard avslutas 31.10.

Läs mer

St1 Mastercardens sista användningsdag var 31.10.2023

St1 Mastercard-korten har beslutats att avslutas. Kortens sista användningsdag var den 31 oktober 2023. Vi har sammanställt vanliga frågor och svar om produktens avslut på vår sida.

Nya St1 Mastercard-betalkort beviljas inte längre från och med 13.6

Vi beviljar inte längre nya St1 Mastercard-betalkort från och med 13.6. För att du skall erhålla omfattande stamkundsförmåner på St1-stationer samt på bemannade Shellstationer rekommenderar vi att du skaffar dig ett St1 Kontantrabattkort.

Ett internationellt betalkort

St1 Mastercard är ett internationellt betalkort, som fungerar som betalningsmedel såväl i Finland som utomlands. Med kortet kan du betala på alla försäljningspunkter och nätbutiker, som är försedda med Mastercard-symbolen. Med St1 Mastercard kan du lyfta pengar i inhemska kontantautomater och i utlandet i automater försedda med Mastercard-symbolen. Avgifterna för kontantuttag hittar du i vår prislista. Observera att du kan göra kontantuttag tre månader efter att ditt kundförhållande har börjat, förutsatt att du har följt betaltjänstens villkor.

Kortegenskaper

St1 Mastercard har en egenskap för kontaktlös betalning, vilket innebär att betalningstransaktionen kan utföras utan att mata in kortets kodnummer. Kontaktlös betalning kan användas vid köp under 50€ genom att hålla upp kortet några centimeter från betalterminalen.  Betalterminalen avger en ljus- och ljudsignal när debiteringen lyckats. Egenskapen för kontaktlös betalning aktiveras då du gör ditt första köp med kortet.  Vid det första köpet bör du placera kortet i betalterminalen och godkänna köpet med ditt kodnummer. Efter detta kan du börja använda kontaktlös betalning. Här kan du läsa mer om kontaktlös betalning och hur säker den är.

St1 Mastercard kan anslutas till olika mobiltjänster, till exempel Apple Pay. Med hjälp av mobiltjänsterna kan du betala med kortet genom att använda telefonens NFC-egenskaper. Mobilbetalningar kan göras kontaktlöst även för belopp som överstiger 50€.

Ditt St1 Mastercard har en köp- och kontantuttagsgräns per dygn samt en gräns för köp på internet. Kortets geografiska användningsområde kan även begränsas. Utgångspunkten är att kortet gäller som betalningsmedel i hela världen, men du kan begränsa detta till att gälla endast i t.ex. Europa eller Finland. I St1 Way-appen kan du kontrollera vilka gränser som gäller. Om du vill ändra begränsningarna, kontakta vår kundservice. I ett senare skede kan du även ändra begränsningarna i St1 Way-appen. Läs mer om kortsäkerheten här.

Effektiv årsränta

Till St1 Betalkontot anslutna kontokredits effektiva årsränta och det totala belopp som skall betalas beräknas utifrån antagandet att kreditbeloppet är 1 500 euro, kredittiden är ett år och att hela krediten har lyfts på en gång, kreditens ränta och kostnader samt arvoden hålls samma under hela kreditperioden och krediten återbetalas i 12 lika stora månatliga rater. Vid användning av St1 Mastercard kontokredit är räntan 3 mån euribor + 12 % och kontots förvaltningsavgift 3,0 €/mån. Med ovan nämnda antagen är den effektiva årsräntan 22,14 % och det totala beloppet som skall betalas 1 668,81 € och räntor och arvoden tillsammans 168,81 € (euribor 12/2023). Ingen förvaltningsavgift debiteras då St1 Mastercard kontokredit används minst en gång under faktureringsperioden vid St1-/Shell-stationerna. I detta fall är den effektiva årsräntan 17,18 % och det totala beloppet som skall betalas 1 632,81 € och räntor och arvoden tillsammans 132,81 € (euribor 12/2023).