Allmänna Frågor

Allmänna frågor

Hur ansöker jag om St1 Kontokredit och St1 Mastercard? 

Du kan ansöka om St1 Mastercard i webben eller i St1 Way -mobilappen.

Du kan ansöka St1 Mastercard behändigt i webben. Du får ett meddelande om godkänd ansökan direkt i webben eller senare till din e-mail. Då du fått meddelande om en godkänd ansökan sänds kortuppgifterna direkt till St1 Way -mobilappen och du kan börja använda kortet i appen omedelbart. Det fysiska kortet med PIN-kod får du i separata försändelser på posten inom ca två veckor.

Ladda ner St1 Way-appen och registrera dig i St1 Kundprogram. Med appen, ansök om St1 Betaltjänst och vidare om St1 Kontokredit och St1 Mastercard. Då du fått meddelande om godkänd ansökan sänder vi dig genast  St1 Mastercard -uppgifterna till appen och du kan börja använda kortet i appen omedelbart.  Det fysiska kortet med PIN-kod får du på posten inom ca 2 veckor.

Vem erbjuder betaltjänsten?

St1 Finance Oy, ett betalningsinstitut som övervakas av Finansinspektionen.

Var kan jag betala med St1 Mastercard?

St1 Mastercard fungerar i alla butiker, nätbutiker, kontantuttagsautomater och flera wallet-tjänster som är försedda med Mastercard -symbol.

Vad skall jag göra då jag byter smarttelefon?

Ladda ner St1 Way-appen till din nya telefon och registrera dig på nytt, appen hittar dina uppgifter efter detta. Du behöver inte göra en kortansökan igen. St1 ID bör ställas in separat för den nya telefonen.

Kan jag använda flera smarttelefoner eller apparater?

Du kan använda St1 Way-appen på flera enheter. Du kan t.ex. vara inloggad med samma St1 ID på din telefon och på din surfplatta.

Hur återtar jag min ansökan om St1 Betaltjänst, St1 Kontokredit och St1 Mastercard? 

Du kan återta din ansökan genom att ringa St1 Finances kundtjänst. Kundtjänstens telefonnummer är 0800 131 031 (må-fre kl 8-16, lna/mta).

Hur säger jag upp St1 Betaltjänsten, St1 Kontokrediten och St1 Mastercard?

Du kan säga upp St1 Betaltjänst, St1 Kontokredit och St1 Mastercard genom att ringa St1 Finances kundtjänst. Kundtjänstens telefonnummer är 0800 131 031 (må-fre kl 8-16, lna/mta).

Säkerhet

Kan jag använda kontaktlös betalning av misstag? Är det säkert att använda kontaktlös betalning?

Kontaktlös betalning är säkrare än en vanlig kortbetalning, eftersom du slipper mata in PIN-koden och undviker därmed risken att någon obehörig kommer åt din PIN-kod. Du måste hålla kortet några centimeter från betalterminalen i några sekunder. Därför är användning av misstag ytterst osannolikt.

Vad gör jag om mitt kort förkommer eller blir stulet?

Ring omedelbart till spärrtjänsten för kortet på tel. 0800 131 031 (lna/mta, 24 h/dygn). Om du ringer från utlandet är numret +358 800 131 031 (lna/mta, 24 h/dygn). Kontakta kundservice för att få ett nytt kort och PIN-kod.

Vad gör jag om mitt kodnummer blir stulet? 

Spärra betalkortet genom att ringa spärrtjänsten (0800 131 031, lna/mta) och kontakta kundtjänsten för att få ett nytt kort och kodnummer.

Jag tror att mitt kort blivit kopierat. Vad skall jag göra?

Ring spärrtjänsten för kortet (0800 131 031, lna/mta) och följ anvisningarna du får.

Jag misstänker att mina koder kommit i fel händer. Vad skall jag göra?

Ring kortets spärrtjänst (0800 131 031, lna/mta) och följ anvisningarna du får.

Vad avses med phishing?

Med phishing, eller fiskande efter information, avses försök att skaffa sensitiv information som betalkortsnummer, kodnummer eller nätbankskoder t.ex. genom att skicka bluffmeddelanden. Kom ihåg att betalningsinstitut, banker, myndigheter eller någon annan part aldrig frågar efter numret på ditt betalkort eller kodnummer per e-post eller telefon.

Jag fick ett e-postmeddelande från banken, som frågar efter mina kortuppgifter. Vad skall jag svara?

Kom ihåg att betalningsinstitut, banker, myndigheter eller någon annan part aldrig frågar efter numret på dit betalkort eller kodnummer per e-post eller telefon. Meddelandet bör raderas genast och eventuella länkar får inte öppnas. Rapportera meddelandet till utfärdaren av ditt betalkort.

Det är något konstigt med kontantuttagsautomaten. Kan jag lyfta kontanter från den? Skall jag anmäla saken någonstans? 

Försäkra dig om automatens säkerhet genom att ringa servicenumret som finns på automaten. Använd inte automaten.

Vad betyder kortets köp- och uttagsgräns?

Man kan ställa in säkerhetsgränser per dygn för betalkortet, i syfte att garantera säkerheten med kortbetalningar. En av dessa gränser är köpgränsen. Med köpgränsen kan man definiera en maximisumma för alla sammanlagda köp under ett dygn. En annan säkerhetsgräns är uttagsgränsen, som anger hur mycket kontanter som kan lyftas med kortet under ett dygn. Du kan ändra köp- och uttagsgränserna i St1 Way -mobilappen (Min info/St1 Mastercard/Information/Inställningar).

Varför har kortet en geografisk begänsning? Vad är det?

För kortet kan anges geografiska begränsningar för att öka säkerheten. Med den geografiska begränsningen anges var i världen kortet kan användas. Till vardags räcker det att kortet kan användas i Finland, men då du åker på resa kan begränsningen ändras att gälla t.ex. hela Europa. Du kan ändra den geografiska begränsningen genom att ringa till St1 Finance kundtjänst 0800 131 031 (lna/mta, kl 8-16) eller själv i St1 Way -appen (Min info/St1 Mastercard/Information/Inställningar).

Varför kan jag inte kommunicera med er via e-post?

Av säkerhetsskäl frågar vi aldrig efter kunduppgifter såsom kortuppgifter per e-post eller telefon. I telefonen använder vi alltid stark autentisering.

Kort

Hur kan jag få ett kort med en funktion för kontaktlös betalning?

St1 Mastercard möjliggör automatiskt kontaktlös betalning.

Vad är kontaktlös betalning?

Kontaktlös betalning kan användas om den totala köpesumman understiger 50€. Med kontaktlös betalning avses en betalningstransaktion, där kortet hålls nära betalterminalen och kodnumret inte inmatas. Betalningen överförs på distans från kortet till terminalen. Terminalen anger med ljud- och ljussignal att transaktionen lyckats. Du kan betala kontaktlöst vid alla betalterminaler som är märkta med symbolen för kontaktlös betalning (bågsymbol).

Jag erhöll ett kort med en funktion för kontaktlös betalning. Hur tar jag funktionen i bruk?

Gör ett första köp med ditt nya kort genom att placera kortet i terminalens chipläsare och godkänn transaktionen med din PIN-kod. Detta aktiverar funktionen för kontaktlös betalning. Då köpesumman understiger 50€, håll kortet  cirka 3 centimeter från terminalen varvid den kontaktlösa betalningen registreras.

Behöver jag en PIN-kod om mitt kort har en funktion för kontaktlös betalning?

En PIN-kod behövs alltid om köpesumman överstiger 50€. Tidvis kan betalterminalen kräva kodnummer även om köpesumman skulle understiga 50€, på så sätt kontrolleras att kortet säkert innehas av sin rätta ägare.

Är det obligatoriskt att använda kontaktlös betalning? 

Kontaktlös betalning är säkrare än att använda PIN-kod, men du behöver inte använda kontaktlös betalning. Du kan även i fortsättningen betala genom att mata in kortet i betalterminalen och mata in PIN-koden.  

Hur kan jag avlägsna funktionen för kontaktlös betalning? 

Du behöver inte använda kontaktlös betalning även om kortet möjliggör denna funktion. Du kan även använda kortet som hittills genom att placera det i betalterminalen och mata in kortets PIN-kod.

Vad skall jag göra om mitt kort blivit stulet eller förkommit?

Ring omedelbart kortets spärrtjänst tel. 0800 131 031 (lna/mta, 24 h/dygn). Från utlandet är numret +358 800 131 031

Kan jag ha flera betalkort? Kan jag få ett parallellkort?

För närvarande kan endast ett betalkort anslutas till betalkontot.

Kan jag lyfta kontanter från en kontantuttagsautomat eller en butikskassa med St1 Mastercard? 

Med St1 Mastercard kan du lyfta kontanter i alla kontantuttagsautomater i Finland och utlandet som är försedda med en Mastercard-symbol. Observera att du kan göra kontantuttag tre månader efter att ditt kundförhållande har börjat, förutsatt att du har följt betaltjänstens villkor. Du kan ändra uttagsgränsen i St1 Way -mobilappen (Min info/St1 Mastercard/Information/Inställningar). Vid butikskassan är det tyvärr inte i nuläget möjligt att göra kontantuttag.

Vilken valutakurs gäller om jag gör uppköp i ett land med annan valuta än euro? 

Ifrågavarande lands valuta konverteras med Mastercards valutakurs.

Kan jag ta ut kontanter utomlands i uttagsautomater?

Ja.

Vad innebär kortets geografiska begränsning?

Geografiska begränsningar kan anges för betalkortet för att öka säkerheten av kortbetalningarna. Med landsbegränsningen kan man fastställa var i världen som kortet kan användas. Till vardags räcker det att kortet kan användas i Finland, men då du reser kan begränsningen ändras till att gälla t.ex. hela Europa. Den geografiska begränsningen kan ändras genom att ringa till St1 Finance kundservice på tfn 0800 131 031(lna/msa, kl. 8–16).

Vad avses med kortets köpgräns/kontantuttagsgräns/nätköpsgräns?

Du kan ställa in säkerhetsgränser per dygn för betalkortet, i syfte att garantera säkerheten med kortbetalningar. En av dessa gränser är köpgränsen. Med köpgränsen kan man definiera en maximisumma för alla sammanlagda köp under ett dygn. En annan säkerhetsgräns är uttagsgränsen, som anger hur mycket kontanter som kan tas ut med kortet under ett dygn. Med nätköpsgränsen kan man förhindra missbruk av nättjänster. Du kan ändra gränserna genom att kontakta till St1 Finance Kundtjänst tel. 0800 131 031 (lna/mta, 24 h/dygn) eller du kan ändra gränserna själv i St1 Way-appen (Min info/St1 Mastercard/Information/Inställningar).

Giltighetstiden för mitt kort närmar sig. Vad skall jag göra?

Vi sänder dig ett nytt kort i god tid innan det gamla kortet upphör. Du kan genast ta i bruk det nya kortet.

De som använder Apple Pay måste radera det gamla kortet från Wallet (alla mobilenheter) och aktivera det nya kortet via St1 Way -mobilapp.

Jag har nytt namn/ny adress/nya kontaktuppgifter. Vad skall jag göra och vem skall jag meddela om förändringarna?

Ändrade uppgifter är bra att meddela till Befolkningsregistercentralen. St1 Finance får information rakt från Befolkningsregistercentralen. Du kan också ringa St1 Finance kundtjänst tel. 0800 131 031 för att få hjälp. 

Är det möjligt att erhålla en ny PIN-kod?

Ja, genom att ringa kundtjänsten. För beställning av ny PIN-kod uppbärs avgift enligt prislistan. 

Kan jag beställa en ny PIN-kod med appen?

Nej.

Hur ändrar jag säkerhetsgränserna för kortet?

Du kan ändra gränsen för kontantuttag, köpgränsen samt geografiskt användningsområde genom att kontakta St1 Finance Kundtjänst tel. 0800 131 031 (lna/mta, 24 h/dygn) eller ändra gränserna själv i St1 Way -mobilappen (Min info/St1 Mastercard/Information/Inställningar).

Jag är studerande. Kan jag få ett St1 Mastercard?

Åldersgränsen för St1 Mastercard är 18 år. Kreditbesluten baseras på en omfattande helhetsbedömning och om du har tillräckligt med regelbundna inkomster i förhållande till krediten du ansöker om, är det möjligt att få ett St1 Mastercard.

Nätbetalning med kortet lyckas inte. Vad skall jag göra?

Kontakta vår kundtjänst tel. 0800 131 031 eller kolla att du har nätbetalning tillåtet i St1 Way -appen (Min info/St1 Mastercard/Information/Inställningar/Online betalningar).

Hur använder jag mitt kort för nätbetalning?

För att betala med kortet på nätet behöver du ditt kortnummer och ett verifikationsnummer dvs. ett CVV -nummer som finns på ditt kort. Om nätbutiken använder Mastercards SecureCode-tjänst, behöver du ditt egna St1 ID för att betala.  

När erhåller jag det kort jag beställt?

Det fysiska kortet får du cirka två veckor efter att ansökan beviljats. Den exakta tiden är beroende av postens utdelning.

Jag har skrivit in PIN-koden felaktigt flera gånger och nu fungerar den inte/kortet är låst. Hur gör jag?

Du kan själv öppna kortet genom att skriva in rätt PIN-kod i kontantuttagsautomaten. Om du har glömt din PIN-kod eller om den inte fungerar, kontakta St1 Finance kundtjänst.

Hur får jag en ny PIN-kod för mitt kort?

Din PIN-kod skickas hem efter att det fysiska kortet har levererats. Du kan få en ny PIN-kod genom att ringa till St1 Finance Kundtjänst tel. 0800 131 031 (lna/mta, 24 h/dygn).

Vad är Mastercard Automatic Billing Updater?

Med hjälp av Mastercard Automatic Billing Updater-tjänsten levereras din uppdaterade betalningsinformation till en handlare som är ansluten till tjänsten och med vilken du har tecknat avtal om kontinuerlig debitering. Din kontinuerliga debitering fortsätter oförändrad i situationer då informationen för ditt St1 Mastercard ändras, till exempel vid ändrad giltighetstid för kortet eller om du får ett nytt kort som ersätter ett förlorat eller stulet betalkort, förutsatt att handlaren använder sig av den information som tillhandahålls av Automatic Billing Updater-tjänsten. Inte alla handlare är anslutna till tjänsten, och därför kan St1 Finance inte garantera att informationen uppdateras automatiskt för alla handlare med vilka du har tecknat avtal om kontinuerlig debitering.

Betalkort som utfärdas av St1 Finance omfattas automatiskt av tjänsten, vilket innebär att när du tecknar avtal om kontinuerlig debitering med en handlare, behöver du inte avtala separat med St1 Finance om att din betalningsinformation ska anslutas till Automatic Billing Updater-tjänsten. Mastercard tillåter enbart registrerade handlare åtkomst till att kontrollera uppdaterad betalningsinformation i en situation då en kunds kontinuerliga debitering misslyckas.

Om du vill förhindra automatisk uppdatering av din betalningsinformation via Automatic Billing Updater-tjänsten, vänligen kontakta St1 Finances kundtjänst på tfn. 0100 5180.

Fakturor och kredit

Har St1 Mastercard betalkortet en månadsavgift eller en årsavgift? 

För St1 Mastercard uppbärs ingen månatlig skötselavgift, om du använder kortet minst en gång i månaden i appen eller på St1- eller Shellstationer (St1- och Shellstationer i Finland, Sverige och Norge). I annat fall är avgiften 3€/mån. Ifall du inte alls använder kortet under månaden uppbärs ingen skötselavgift.

Vad är St1 Mastercard betalkortets kreditränta? 

Till St1 Betalkontot anslutna kontokredits effektiva årsränta och det totala belopp som skall betalas beräknas utifrån antagandet att kreditbeloppet är 1 500 euro, kredittiden är ett år och att hela krediten har lyfts på en gång, kreditens ränta och kostnader samt arvoden hålls samma under hela kreditperioden och krediten återbetalas i 12 lika stora månatliga rater.

Vid användning av St1 Mastercard kontokredit är räntan 3 mån euribor + 12 % och kontots förvaltningsavgift 3,0 €/mån. Med ovan nämnda antagen är den effektiva årsräntan 20,74 % och det totala beloppet som skall betalas 1 658,81 € och räntor och arvoden tillsammans 158,81 € (Euribor 3/2023). Ingen förvaltningsavgift debiteras då St1 Mastercard kontokredit används minst en gång under faktureringsperioden vid St1-/Shell-stationerna. I detta fall är den effektiva årsräntan 15,82 % och det totala beloppet som skall betalas 1 622,81 € och räntor och arvoden tillsammans 122,81 € (Euribor 3/2023).

Hur kan jag få min faktura?

Du får din faktura som PDF till den e-post du angivit eller som e-faktura till din internetbank. Vid önskemål skickar vi en pappersfaktura till den angivna adressen. Vi debiterar då för pappersfakturan enligt prislistan.

En e-faktura kan du beställa via din internetbank. St1 Mastercards e-faktura hittar du genom att söka på St1 Finance Oy i din internetbank. För att kunna registrera dig behöver du ditt referensnummer som du hittar på din faktura. Om du vill ställa in fakturan på automatisk betalning, så att du alltid betalar fakturans totala belopp istället för det lägsta beloppet (10 %, eller 25 €), vänligen kontakta kundservice för att få hjälp med detta.

Faktureringsperidoen är en kalendermånad.

Varför har mitt köp debiterats två gånger?

Om en händelse debiterats från ditt konto två gånger beror det oftast på att säljaren har skickat händelsen två gånger. Om företaget är bekant från förut, rekommenderar vi att du först kontaktar företaget direkt för att komma överens om lösning och om möjlig ersättning.

Om gäldenären inte accepterar att ersätta betalhändelsen, kan du göra en reklamation efter att summan har debiterats, med reklamationsformuläret som finns på vår hemsida. I reklamationen måste du neka de betalhändelser du har gjort och ange händelsernas datum, gäldenärernas namn och händelsernas summor. 

Vad skall jag göra om det på mitt konto finns transaktioner som jag inte har gjort?

Kontakta St1 Finance kundtjänst tel. 0800 131 031 (lna/mta, kl. 8-16) och bekanta dig på våra nätsidor med hur du gör en kortreklamation.

Jag kan inte identifiera ett visst köp. Vad skall jag göra?

Vänligen kontakta vår kundtjänst för att vi skall kunna hjälpa dig med att identifiera betalhändelsen med kompletterande information.

Om du inte identifierar händelsen efter detta, bör du göra en kortreklamation med reklamationsformuläret som finns på våra hemsidor. Om du misstänker att kortet hamnat i fel händer, spärra kortet genom att kontakta vår kundtjänst.

Jag är studerande, kan jag få ett Mastercard?

Åldersgränsen för St1 Mastercard är 18 år. Kreditbesluten baseras på en omfattande helhetsbedömning och om du har tillräckligt med regelbundna inkomster i förhållande till krediten du ansöker om, är det möjligt att få ett St1 Mastercard.

Varför har jag inte fått min St1 Mastercard faktura?

St1 Mastercard fakturan skickas till den emailadress du angav när du tog i bruk St1 Way-appen. Du kan kontrollera din e-postadress från ”Min info” -fliken i St1 Way-appen. Ifall din e-postadress är korrekt i appen, men du har inte fått din faktura, kontrollera om e-postmeddelandet som innehåller fakturan finns i skräppostmappen. Om fakturan inte finns i skräppostmappen eller om den angivna e-postadressen är felaktig var vänlig och kontakta vår kundtjänst.

Kundkonto och egna sidor

Hur kan jag kontrollera mina korttransaktioner och mina kontouppgifter?

Du kan enkelt följa med St1 Mastercard och kontokredit händelser i St1 Appen. Du får en månadsfaktura för dina föregående månads händelser.

Hur kan jag kontrollera mina egna uppgifter och ändra dem?

Du kan granska dina kunduppgifter och kortuppgifter i St1 Appen. Dina personuppgifter uppdateras hos oss automatiskt utifrån de uppgifter som finns i Folkbokföringsregistret. Självklart kan du ändra uppgifter gällande e-post och telefonnummer genom att ringa vår kundservice. 

På vilka apparater fungerar St1 Appen? 

St1 Appen fungerar på enheter med iOS och Android.

 Vilket operativsystem kräver St1 Appen för att fungera?

St1 Appen fungerar med följande operativsystem: iOS 11 (iPhone 5 eller senare) och Android 4.1 eller senare.

Min närstående som haft ett St1 Mastercard har avlidit. Vad skall jag göra?

St1 Finance får en officiell underrättelse från Befolkningsregistret om en kontokund avlidit. Om en närstående avlidit kan du dock alltid meddela detta till St1 Finance. Skötsel av den avlidnes ärenden kräver en särskild fullmakt. Utan en fullmakt kan vi inte diskutera den avlidnes kundförhållande. För bouppteckningen skickar vi ett avgiftsfritt saldointyg, som sänds till den avlidnes adress.

Hur kan jag säga upp mitt kundförhållande?

Kontakta vår kundservice om du vill annullera eller avsluta avtalet. 

Varför syns inte uppgifterna om den station där jag betalade min tankning med St1 Way-appen på St1 Mastercard-fakturan och listan av betalhändelser för St1 Mastercard i St1 Way-appen?

Vid mobiltankningar heter säljaren alltid St1-appen Helsingfors. Uppgifterna om köpstället och övriga uppgifter om en enskild mobiltankning hittar du i St1 Way-appen under Kvitton.

Att bli kund

Hur ansöker jag om St1 Betaltjänst och St1 Betalkort?

Du kan ansöka om St1 Mastercard i webben eller i St1 Way -mobilappen.

Du kan ansöka St1 Mastercard behändigt i webben. Registrera dig i betaltjänsten med stark elektronisk identifiering (TUPAS) samt ansök om kontokredit och St1 Mastercard betalkort. Du får ett meddelande om godkänd ansökan direkt i webben eller senare till din e-mail. Vi skickar per e-post avtalet om betaltjänstens kontokredit, villkoren, prislistan, säkerhetsanvisningar samt standardiserad europeisk konsumentkreditinformation. Det fysiska kortet med PIN-kod får du i separata försändelser på posten inom ca två veckor.

Du kan ansöka om St1 Betaltjänst och St1 Mastercard i St1 Way-appen. Ladda ner St1 Way-appen från din appbutik och anslut dig till St1 Kundprogram. Registrera dig i betaltjänsten med stark elektronisk identifiering (TUPAS) samt ansök om kontokredit och St1 Mastercard betalkort. Då ansökan godkänds får du ett meddelande i appen. Ett betalkonto, önskad kontokredit samt ett betalkort som genast kan användas t.ex. för mobilbetalningar ansluts till appen. Vi skickar per e-post avtalet om betaltjänstens kontokredit, villkoren, prislistan, säkerhetsanvisningar samt standardiserad europeisk konsumentkreditinformation. Det fysiska kortet och PIN-koden sänds per post inom två veckor som separata försändelser.

Vilket mobilt operativsystem stöder St1 Way-appen? 

St1 Way-appen fungerar med följande operativsystem: iOS 11 eller senare och Android 4.1 eller senare.

En hurudan telefon bör jag ha?

St1 Way-appen fungerar med följande telefoner: iPhone 5 eller senare eller Android (4.1 eller senare).

Hur gör jag Tupas- identifieringen med Danske Banks nätbankskoder?

Den starka identifieringen via Danske Bank ser inte rätt ut i St1 Way-applikationen.  Det är ändå möjligt att göra identifieringen via Danske Bank genom att följa dessa instruktioner.

St1 Way-appen

Vad är St1 Way-appen?

St1 Way-appen erbjuder St1- och Shellkunder tjänster i telefonen. Med appen kan du betala din biltankning mobilt, söka efter närmaste servicestation, betala för biltvätten samt ansöka om St1 Mastercard. Du kan använda St1 Way-appen på alla St1- och Shellstationer.

Med vilka telefoner fungerar St1 Way?

St1 Way-appen fungerar med Apples operativsystem iOS 11 eller nyare, telefonmodellerna iPhone SE, 6 eller nyare (även med TouchID och FaceID -egenskaperna) samt med Android operativsystem 6.0 eller nyare.

Var kan jag ladda ner appen?

Appen kan laddas ner till en smarttelefon eller en tablett, men inte till en bordsdator eller bärbar dator. 
iOS-versionen kan du ladda ner från App Store 
här.
Androidversionen kan du ladda ner från Google Play här.
Du hittar applikationen med sökordet: St1 Way Finland

Hur tar jag i bruk St1 Way?

St1 Way-appen är avgiftsfri och den kan laddas ner från App Store eller Google Play. Första gången identifierar du dig med hjälp av bankkoder eller mobilcertifikat, varefter du skapar dig en personlig St1 ID -kod, med vilken du loggar in t.ex. då du mobiltankar.

Stegvis anvisningar:
1.
Ladda ner den avgiftsfria St1 Way-appen från App Store eller Google Play.
2. Registrera dig och anslut ett betalkort. Du kan ansluta ditt eget betalkort, t.ex. Mastercard eller Visa, eller ansöka om ett St1 Mastercard, som alltid ger dig den bästa betalningssättsförmånen.
3. Du kan även välja att via inställningarna ta i bruk fingeravtrycks- eller ansiktsidentifiering och du är klar att tanka.

Vilka tjänster kan jag hitta i St1 Way-appen?

Med St1 Way kan du:

  • Betala för tankningen. Mobiltankning fungerar både på automatstationerna och automatmätarna på St1- och Shell servicestationerna.
  • Köpa biltvätt till Perfect-biltvätt, som finns på över 70 St1- och Shellstationer.
  • Ansöka om St1 Mastercard, följa upp köp du gjort med kortet samt hantera uppgifterna på ditt St1 Betalkonto.
  • Se närmaste stationer och navigera till dem.
  • Se stationernas bränslesortiment.
Jag försöker ansluta ett betalkort till appen, men får felmeddelandet ”Personbeteckningen är redan ansluten till en annan e-postadress”. Vad kan jag göra?

Du kan skicka e-post om felmeddelandet till st1.way@st1.fi. Vår kundtjänst kontaktar dig vid behov för att lösa problemet.

Du kan alltid även ringa vår kundtjänst på numret 0800 131 031.

Vad gör jag om jag glömt mitt St1 ID?

Om du glömt ditt St1 ID, avinstallera St1 Way-appen och ladda ner den på nytt. Identifiera dig med bankkoder och skapa ett nytt ID. Dina övriga kunduppgifter finns kvar i appen så du behöver inte mata in dem på nytt

På Androidenheter tvingas du vanligen avlägsna applikationsdata: Inställningar --> Applikationer --> St1 Way --> Lagringsutrymme --> Frigör utrymme. Efter detta kan du ladda ner appen från Google Play på nytt. Appen ber om din e-postadress och skickar dig sedan en verifieringskod. Efter detta kan du logga in med dina bankkoder och kan aktivera ett nytt St1 ID. På vissa Androidenheter bör du även tömma cache-minnet innan du laddar ner appen på nytt.

På Apple-enheter avinstallerar du appen och laddar ner den på nytt från App Store. Ta appen i bruk som på Androidenheter (se ovan).

Obs! Om du inte ser en verifieringskod i din e-post, kontrollera även mappen för skräppost.

Kan jag betala mitt bränsle med St1 Way-appen?

Givetvis! Registrera St1 Mastercard, övrigt credit-/debitkort eller Apple Pay i St1 Way-appen. Du kan betala tankningen både på automatstationerna och på St1- och Shell servicestationerna.

Obs! På servicestationerna kan du mobiltanka vid märkta automatmätare.

Får jag rabatt om jag tankar med St1 Way-appen?

När du mobiltankar får du en betalningssättsförmån på 1 cent/l. Om du vid mobiltankning betalar med ett St1 Mastercard som är anslutet till St1 Way-appen är din betalningssättsförmån för närvarande 2,5 cent/l. Kolla aktuella förmåner för St1 Mastercard: https://st1finance.fi/sv/

Hur fungerar mobiltankning på St1- eller Shell Express automatstationer? Hur fungerar det på servicestationer?

Då du laddat ner St1 Way-appen och registrerat betalkortsuppgifterna, gör så här:

1. Kör till en ledig mätare (vilken som helst ledig mätare på automatstationer)
2.
Öppna St1 Way-appen och följ anvisningarna. Obs! Om du på din Androidenhet inte lyckas logga in direkt genom att trycka på ”Tankning”, logga först in på sidan ”Min info”. Efter detta, välj ”Hem” och välj ”Tankning” på nytt.
3. Börja tanka.
4. Du får ett elektroniskt kvitto till appen då tankningen avslutats. Du kan spara kvittot som en bild på din mobila enhet. En eventuell kampanjförmån är specificerad på kvittot. I samband med mobiltankning får du inget papperskvitto.

På St1- och Shell servicestationerna fungerar mobiltankning vid märkta automatmätare. Välj en mätare med möjlighet till mobiltankning och agera som ovan beskrivits.

Jag har ett St1 Kontantrabattkort som jag använder tillsammans med mitt debitkort. Kan jag ansluta mitt existerande kort till St1 Way-appen för att kunna mobiltanka?

För närvarande kan Kontantrabattkort inte anslutas till St1 Way-appen. Debitkortet kan anslutas till appen och användas för mobiltankning. Du får inte kontantrabatt vid mobiltankning, men du får St1 Way tankningsrabatt, som för närvarande är 1 cent/l.

Kan jag betala tankningen och serviceavgiften med St1 Way-appen till Palvelumestari?

Tyvärr fungerar mobiltankning tillsvidare inte vid Palvelumestari mätare.

Kan jag ansluta ett St1 Kontantrabattkort till appen?

Kontantrabattkort kan för närvarande inte anslutas till St1 Way-appen. Vid tankning med mobilapplikationen får du alltid rabatt 1 cent/l.

Kan jag få kvitto för tankningen till appen?

Givetvis! I St1 Way-appen förvaras kvitton för alla köp som gjorts med appen. (mobiltankning och biltvätt). Ibland kan det ta någon minut innan kvittot uppenbarar sig. Biltvättar samt tvättkoder som köpts i näthandeln Perfectautopesu.fi hittar du på näthandelns inloggningssida.

Hur kan jag ändra min e-postadress i appen?

Om du vill ändra din e-postadress i appen kan du ta bort appen från din telefon och återaktivera den, välj Registrera dig vid inloggning och ange en annan e-postadress.

st1-mastercard

ST1 MASTERCARD

Beställ ett internationellt betalningskort

Kortet kan användas för att betala vid alla Mastercard-märkta försäljningsställen och nätbutiker. Med St1 Mastercard betalkortet kan du göra kontantuttag i inhemska automater och i utlandet med Mastercard-märkta automater. Observera att du kan göra kontantuttag tre månader efter att ditt kundförhållande har börjat, förutsatt att du har följt betaltjänstens villkor.