Informationsmeddelanden till St1 Mastercard -kunder om valutatransaktioner inom EES-området

I fortsättningen får St1 Mastercard -kunder ett SMS om valutatransaktioner inom euroområdet, om transaktionen gjorts i en annan valuta än euro, t.ex. i svenska kronor eller kroatiska kuna. Meddelandeskyldigheten baserar sig på EU-direktivet om konvertering av valuta i samband med valutabaserade köp och uttag.

Efter valutatransaktionen får kunden ett SMS, där kostnaderna för korttransaktionens valutakonvertering anges i procent. Kunden förorsakas inga extra kostnader av detta. Meddelandet skickas p.g.a. kortutgivarens skyldighet att ange kostnaderna på ett föreskrivet sätt. Kunden kan välja att inte ta emot motsvarande meddelanden via länken i SMS:et. Meddelandena kan återställas via samma länk. I fortsättningen kan vi även använda oss av övriga elektroniska kanaler för denna information.   

Exempel på ett SMS till kunden med valutainformation:
Hej! Du har gjort ett valutaköp. Köpesumman är 1250,00 SEK. Dessutom debiteras kostnader för valutakonvertering 1,22%. Annullera mottagning av dessa meddelanden? Länk för automatisk annullering av meddelanden

Om du har frågor angående informationsmeddelandena eller vill göra ändringar som gäller mottagandet av SMS, vänligen kontakta St1 Finances kundtjänst.

arrow-right
Föregående
Fördröjning i Nordeas tjänst

10.03.21

Nästa
St1 Mastercard-kreditkort utseendet förnyas

15.12.21

Mer intressant läsning

Se alla inlägg