Laskutuksessa on teknisiä ongelmia, joiden johdosta asiakkaille on lähtenyt sama lasku tuplana. Maksathan vain toisen laskuista.

Vi har tekniska problem i faktureringen, vilket orsakade att vissa kunder har fått samma faktura två gånger. Vänligen betala endast en faktura.

Aktuellt

-

Aktuellt

EU:s andra betaltjänstdirektiv (PSD2) träder i kraft den 13.1.2018 i Finland

Det nya betaltjänstdirektivet kommer att förbättra konsumenternas rättigheter, göra betalningar säkrare och harmonisera europeiska betaltransaktioner. Förändringen i regleringen möjliggör säkrare, snabbare och nya innovativa tjänster för kunder.

Förändringar för kunden:

  • Konsumenternas ansvar för följderna av kortmissbruk för lindrig och vanlig vårdslöshet sjunker från 150 till 50 euro.
  • Det införs en hanteringstid för hantering av betaltjänsters klagomål
  • Eventuella ytterligare avgifter som kan debiteras av säljaren kommer att tas bort vid betalning med kreditkort

Förändringen i regleringen möjliggör säkrare, snabbare och nya innovativa tjänster för kunder.

Ändringar i betalningstjänstens villkor

Förändringarna i betaltjänstlagen har redan beaktats i de nuvarande villkoren. Eventuella förtydliganden kräver inga åtgärder från kunden.

Mer information om ämnet kan t.ex. hittas på Finansinspektionens hemsida