Laskutuksessa on teknisiä ongelmia, joiden johdosta asiakkaille on lähtenyt sama lasku tuplana. Maksathan vain toisen laskuista.

Vi har tekniska problem i faktureringen, vilket orsakade att vissa kunder har fått samma faktura två gånger. Vänligen betala endast en faktura.

Kortsäkerhet

Kortsäkerhet

  • Förvara alltid kortet och kodnumret separat. De får inte förvaras tillsammans.

  • Då du använder kortet, skydda ditt kodnummer så att utomstående inte kan se det.

  • Om ditt kort förkommer, kontakta omedelbart spärrtjänsten, tel.  0800 131 031 (ina/mta, 24/7). Då du ringer utomlands är numret +358 800 131 031

  • Det lönar sig att ställa in högsta gränser för uttag och betalningar per dygn samt för dig lämpliga geografiska begränsningar.

  • Speciellt då du är på resa, försäkra dig då och då om att du fortfarande har kortet i din besittning. Lämna inte kortet obevakat t.ex. på bordet i restaurangen eller på arbetsplatsen.

  • Följ med dina korttransaktioner. Om du inte känner igen köpen, gör en begäran om utredning.

  • Ditt kort är personligt. Berätta aldrig kortets kodnummer för någon. Myndigheter, banker eller andra aktörer frågar aldrig efter din användarkod eller kodnummer.

  • Om något med automaten verkar skumt, använd den inte. Kontakta den ansvariga för automaten på telefonnumret du finner på automatens informationsskylt.

Använd kortet i enlighet med villkoren för betaltjänsten.