Laskutuksessa on teknisiä ongelmia, joiden johdosta asiakkaille on lähtenyt sama lasku tuplana. Maksathan vain toisen laskuista.

Vi har tekniska problem i faktureringen, vilket orsakade att vissa kunder har fått samma faktura två gånger. Vänligen betala endast en faktura.

Aktuellt om kontaktlös betalning

St1 Mastercard stöder kontaktlös betalning

Kontaktlös betalning är numera etablerad som en av de vanligaste betalningsformerna. Vid kontaktlös betalning utnyttjas NFC-tekniken, som använder sig av skyddad datatrafik mellan chipen och terminalen. Kontaktlös betalning är möjlig med alla kort och betalterminaler som är försedda med symbolen för kontaktlös betalning (bågsymbol). Betalningen utförs genom att föra betalkortet några centimeter från betalterminalen och hålla kortet där en stund tills terminalen med hjälp av en ljud- och ljussignal meddelar om en lyckad debitering.

Kodnumret bör vanligen matas in då uppköpens totalsumma överstiger 50€. Betalterminalen kan även begära om kod även om uppköpens totalsumma understiger 50€. Även om kortet har en egenskap för kontaktlös betalning kan uppköpen även i fortsättningen betalas som tidigare, genom att föra in betalkortet i kortläsaren och mata in kodnumret.

Hur säker är kontaktlös betalning?

Den allt vanligare kontaktlösa betalningen ökar säkerheten vid kortanvändning i och med att kodnumret inte alltid måste matas in i betalterminalen. Kodnumret hamnar inte i fel händer och i situationer där kortet förkommer är användningen utan kodnummer begränsad.

Säkerheten vid kontaktlös betalning upprätthålles också genom att betalterminalen tidvis frågar efter kodnumret för att man kan försäkra sig om att kortet innehas av den rätta ägaren.

Kontaktlös betalning underlättar framförallt snabba inköp i t.ex. caféer och matbutiker där uppköpen ofta är mindre.