Hur blir jag kund hos St1 Finance?

Ansök om St1 Mastercard med nätblanketten

Ansök om St1 Mastercard på nätet genom att inledningsvis fylla i dina personuppgifter på blanketten. Efter detta får du en verifieringskod i din e-post. Då du matat in koden på blanketten, kan du fortsätta att fylla i resten av uppgifterna och du får avtalet och villkoren i din e-post. Då du fyllt i blanketten ber vi dig till slut om en stark identifiering (bankkod eller Mobil ID) för att slutföra ansökan och försäkra oss om din identitet. Efter identifieringen får du ett beslut på nätet om din ansökan godkänts. Då ansökan godkänts kan du genast använda kortet med St1 Way -appen. Det lönar sig att ladda ner appen, eftersom den behövs om du gör uppköp på nätet. Ditt fysiska St1 Mastercard kort levereras till dig per post.

Ladda ner appen

Ladda ner St1 Way-appen genom att söka på St1 Way i appbutiken (AppStore eller GooglePlay). Märk att appen kräver ett uppdaterat operativsystem för att fungera (iOS 11 eller nyare, Android 4.1 eller nyare). Språket i appen följer telefonens språkinställningar, men då du öppnar appen för första gången kan du välja på vilket språk kontrakt och övriga dokument visas.

St1 Kundprogram

Anslut dig till St1 Kundprogram genom att uppge din e-postadress och telefonnummer samt genom att läsa och godkänna villkoren för St1 Kundprogram. När du väl blivit kund hos St1 Finance kan du fortsätta med att registrera dig som kund hos St1 Finance Oy:s Betaltjänst.

Stark identifiering och St1 ID

Vi säkrar användningen av tjänsten genom att kontrollera din identitet med hjälp av en stark elektronisk identifiering (TUPAS). För en stark identifiering använder du dina nätbankskoder. Efter att du identifierat dig skapar du ett fyrsiffrigt St1 ID, som du sedan använder för att logga in på appen och med vilket du senare kan bekräfta betalningar och identifiera dig i t.ex. vår kundservice.

Välj kreditgräns

Då du skapat ditt St1 ID kan du välja den kontokredit du önskar (500-10 000 €). För att betaltjänsten skall kunna tas i bruk och ansökan godkännas, förutsätts att du har en i förhållande till kreditgränsen tillräcklig och stadigvarande inkomst och att du inte har anteckningar om betalningsstörningar. Du bör även ha en finsk personbeteckning och ett finländskt telefonnummer samt stadigvarande adress i Finland.

Villkor för beviljande av kredit

I ansökan frågar vi efter din uppskattade ekonomiska ställning, ditt civilstånd och bostadssituation. På basen av de uppgifter du uppger och kreditvärdighetsbedömningen gör vi vårt kreditbeslut. Vi använder även konsumentkreditsökningssystemet som underhålls av Suomen Asiakastieto Oy för att bedöma kundens kreditvärdighet. Vid beviljande av kredit krävs kundens samtycke att kontrollera informationen i systemet. Läs mer om konsumentkreditsökningssystemet här.

Kontrollera och sänd ansökan

Kontrollera ansökan och de uppgifter du uppgett. Bekanta dig noggrant med villkoren för betaltjänsten, prislistan, säkerhetsanvisningen och den standardiserade europeiska konsumentkreditinformationen. När du gjort detta kan du sända ansökan för godkännande genom att mata in ditt St1 ID.

Godkänd ansökan

Du får ett meddelande om godkänd ansökan i din St1 Way-app. Avtalet med bilagor sänder vi till din e-postadress. Kontrollera avtalet omsorgsfullt. Om du upptäcker felaktigheter, kontakta omedelbart vår kundservice. Uppgifterna om ditt St1 Mastercard sänds omedelbart till St1 Way-appen. Betalkortet kan genast användas för mobilbetalning. Det fysiska kortet och PIN-koden sänds till dig i posten som separata försändelser inom loppet av två veckor.

Häv eller säg upp avtalet

Avtalet mellan kunden och St1 Finance Oy gäller tillsvidare. Kunden har rätt att säga upp och avsluta avtalet omedelbart, men kunden ansvarar dock för redan uppkomna förpliktelser. Kontakta vår kundsevice för att få anvisningar om hur du gör en skriftlig uppsägning.

 

Kunden har också rätt att häva avtal som ingåtts med medel för distanskommunikation inom 14 dygn. Kunden ansvarar dock för redan uppkomna förpliktelser. Kontakta vår kundservice för att få anvisningar om hur du gör en skriftlig uppsägning.

st1-app-download

LADDA NER ST1 WAY -APPEN

Betala enkelt med St1 Way-appen

St1 Way-appen är en enkel applikation för betalning. Med St1 Way-appen kan du ansöka om St1 Finance betaltjänst, kontokredit och om ett St1 Mastercard betalkort.