Laskutuksessa on teknisiä ongelmia, joiden johdosta asiakkaille on lähtenyt sama lasku tuplana. Maksathan vain toisen laskuista.

Vi har tekniska problem i faktureringen, vilket orsakade att vissa kunder har fått samma faktura två gånger. Vänligen betala endast en faktura.

Aktuellt om säkerhet

Aktuellt om säkerhet

Bluffmeddelanden i Shells och St1:s namn

Det cirkulerar olika e-postmeddelanden där det uppges att de skulle ha sänts av Shell och St1, där mottagaren lockas att delta i en tävling där man kan vinna t.ex. presentkort för bränsle. För att kunna lösa ut vinsten uppmanas vinnaren vanligen att göra en kortbetalning om en euro i syfte att bekräfta sin vinst. Tyvärr har våra varumärken i dessa fall använts felaktigt i bedrägerisyfte.  


Om du mottagit ett bluffmeddelande i din e-post rekommenderar vi att du förstör meddelandet utan att öppna länkarna. Om du i misstag redan hunnit uppge numret på ditt kreditkort t.ex. för en betalning på en euro, uppmanar vi dig att kontakta din egen bank eller ditt eget kreditkortsbolag för att undvika ogrundade debiteringar.

Hur känner jag igen ett bluffmeddelande?

Innehållet i ett bluffmeddelande avviker vanligen från det normala exempelvis genom att den utlovade vinsten/gåvan är speciellt värdefull. Bluffmeddelanden kännetecknas ofta även av grammatikfel i texten eller på att St1:s och Shells varumärken har ett avvikande visuellt utseende. Det är dock inte alltid fallet. Ibland är bluffmeddelandena omsorgsfullt gjorda och kan verka trovärdiga. 

Vanligen kostar det något att lösa ut den gåva/vinst som utlovas. De tävlingar som vi själva ordnar med våra varumärken är alltid avgiftsfria och vi frågar aldrig efter kundernas bank- eller kreditkortsuppgifter. Om du är osäker på huruvida ett e-postmeddelande från Shell eller St1 är äkta, kan du alltid kontakta vår kundservice.  

Ytterligare information om hur man känner igen bluffmeddelanden hittar du på konkurrens- och konsumentverkets sidor: 

Kortsäkerhet

Kortsäkerheten kan påverkas på många sätt. Användaren själv kan bäst påverka kortsäkerheten genom att agera omsorgsfullt och vaksamt.

Säker användning på nätet

Utvecklingen inom teknologin innebär att en allt större del av tjänsterna blir digitala. Betaltjänster och betalkort kan användas säkert även på nätet så länge man iakttar samma försiktighet som i övrigt.