Så här använder du betalkortet och betaltjänsten på ett säkert sätt

Allmänt om säkerhet

Tips för hur du använder betaltjänsten säkert

Då du använder St1 Finance Oy:s betaltjänst skall du iaktta gällande säkerhetsanvisning samt säkerhetsföreskrifterna på dessa sidor. Ditt St1 Betalkonto och till det anslutna betalningsmedel, uppgifter om betalningsmedlet, koder och kodnummer är personliga och de bör förvaras och användas omsorgsfullt och säkert på ett sådant sätt att utomstående inte kommer över dem eller kan använda dem. En mobiltelefon med en till mobilapplikation ansluten betaltjänst bör hanteras lika omsorgsfullt som övriga betalningsmedel.

Tips för hur du använder kortet säkert

Användning av betalkortet, besök vid uttagsautomat och betalning i nätbutik är säkert då vi tillsammans verkar för att främja säkerheten. Även om vi gör vårt bästa för kundens säkerhet vill vi även påminna om att du själv bör vara vaksam och beakta följande aspekter som gäller säker användning av kort och säker näthandel.

Följande huvudpunkter är speciellt viktiga att minnas:

  • Överlåt aldrig ditt kodnummer eller kort till någon annan. De är personliga.

  • Kontrollera att datasäkerheten i den apparat du använder är i skick, d.v.s. att brandmurar, antivirusprogram är uppdaterade och att övriga uppdateringar gjorts

  • Myndigheter, betalningsinstitut eller banker frågar aldrig efter bankuppgifter via telefon eller e-post

Att känna kunden – varför vi frågar 

Enligt gällande regler bör betalningsinstitut känna och kunna identifiera sina kunder. Det omfattar såväl styrkande av kundens identitet samt kännedom om kundens betalningsdisciplin. Utöver det att vi på olika sätt sörjer för din säkerhet vill vi även bygga upp ett förtroende genom att känna våra kunder. På detta sätt kan vi erbjuda en mer personlig service samt ge råd som passar just dig med beaktande av din livssituation.

Kortreklamationer

Kontrollera alltid din faktura omsorgsfullt. Om du upptäcker transaktioner som du inte känner igen, kontakta vår kundservice.

Om kortet förkommer

Om ditt bank- eller kreditkort förkommit ring omedelbart till den för alla betalkort gemensamma spärrtjänsten tel. 0100 5180  (lna/mta, 24 h/dygn). Från utlandet är numret +358 100 5180.

Kortsäkerhet

Kortsäkerheten kan påverkas på många sätt. Användaren själv kan bäst påverka kortsäkerheten genom att agera omsorgsfullt och vaksamt.

Säker användning på nätet

Utvecklingen inom teknologin innebär att en allt större del av tjänsterna blir digitala. Betaltjänster och betalkort kan användas säkert även på nätet så länge man iakttar samma försiktighet som i övrigt.

Frågor angående säkerhet

Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna angående säkerhet, så att du kan få svar möjligast enkelt.